Een brandend verlangen om via Marlies meer te horen werd eindelijk waarheid. Met wijze liefdevolle woorden werden ik en mijn innerlijk kind gezien en besproken. Na deze sessie kon ik weer groeien de blokkade was opgeheven .In plaats van mokkend de vakantie in te gaan omdat de leiding mij geen onkosten vergoeding voor een cursus wilde bekostigen heb ik me direct zelf ingeschreven . Onafhankelijk en wetend dat dit de juiste weg was reed ik naar huis . Voelde me intens blij , bedankt Marlies ( nu nog sponsors zoeken 😉 )

Stilte