Beste Inge & Frits, Onlangs ontving ik de kaart die ik aan mijzelf schreef tijden de laatste contactdag van de training persoonlijk leiderschap. Sinds de training ben ik bewuster met mijn eigen rol in mijn ontwikkelingsproces bezig. Ik ga erover en alleen ik kan ervoor zorgen dat ik mijn doelen haal. De kaart was een leuke reminder om scherp op dit proces te blijven letten. Bedankt voor de training, de feedback en het vertrouwen. Gr. Michel

Persoonlijk leiderschap