Gedicht

Mogen alle wezens gelukkig,
tevreden en vervuld zijn.
Mogen alle wezens geheeld
en heel worden.
Mogen allen krijgen, wat zij nodig
hebben en wensen.
Mogen allen beschermd worden
tegen elk kwaad en vrij zijn van angst.
Mogen alle wezens innerlijke vrede
en welbehagen kennen.
Mogen allen ontwaken
en bevrijding vinden.
Moge er vrede zijn in deze wereld
en in het hele universum.

Sherpa beklimt een nieuwe berg.

Nieuwsbrief mei 2014. 

Enkele weken geleden, ging er een bericht van ons uit, dat wij, Inge en Marlies samen zijn gegaan in ‘’Sherpa’’ waardoor ‘’Sherpa’’ niet meer alleen een trainingsbureau is, maar dat er met deze samenwerking  ook een Spiritueel Centrum in het leven is geroepen. Een Huis/Herberg voor ontmoeting en scholing. Dit besluit werd bekend gemaakt tijdens het Paasweekeind, het feest van de wederopstanding, van wedergeboorte, van een nieuw begin. De dag van ook onze wederopstanding/wedergeboorte, zo voelde dat werkelijk. Niet alleen door dit samen gaan maar bovenal door wat er aan vooraf is gegaan. Beide op onze eigen unieke manier, zijn we het afgelopen jaar een kleine dood gestorven om te kunnen komen tot waar we nu zijn! Dat was niet iets van vandaag op morgen. 

Ergens in de 14de eeuw sprak een mysticus (naam ?) een gouden regel over een spiritueel sterven, vertaald uit het Engels:  ‘’ Wie niet sterft voor hij sterft, bederft voor hij sterft.‘’ 

Je kunt dus pas echt in waarheid leven als je door je angst heen hebt durven gaan, “…als je in dit leven niet gestorven bent, heb je niet geleefd….’’ Wij zijn gestorven hebben alles aan durven kijken en door geworsteld, we zijn niets uit de weg gegaan.

Wij leven!

Vorig jaar kwam onze eerste nieuwsbrief uit, met de verwachting op snel een tweede, maar het liep totaal anders dan verwacht. We zijn nu een jaar verder. Intern is er veel gebeurd en veranderd alle verwachtingen moesten worden losgelaten.

Zo spraken wij vorig jaar nog over een Vrouwenkracht school die in 2014/2015 van start zou gaan. Nu blijken we het vanuit een breder perspectief neer te mogen zetten. Mede doordat er het afgelopen jaar, ook maatschappelijk veel verschoven is. Veel vrouwen zijn opgestaan, de vrouwenenergie groeit en daarmee is het nodig dat de mannenenergie zich weer meer invoegt maar wel vanuit liefde en zachtheid. Een Spiritueel Centrum voor o.a. ook scholing, maakt dat we ook meer toegankelijk worden. De wereld om ons heen veranderde sneller dan wij toen dachten, vrouwen staan op en groeperen zich meer en meer, bundelen hun krachten. Dus we moeten het breder zien en neer durven zetten in wat de tijd van ons vraagt. Om dit neer te mogen en kunnen zetten, hebben we diep in ons zelf moeten duiken, heeft er zich een grote schoonmaak voorgedaan, zijn er verliezen geleden maar zijn er ook gigantische overwinningen behaald. Dwars door, of juist door, de pijn, angsten van de processen heen, heeft er een grote transformatie plaat gevonden in een ieder van ons. Zo groot en intens dat we in Vertrouwen en daarmee in Overgave kunnen en durven zijn op dat wat er komt en wat er mag gaan gebeuren!! 

Een spiritueel centrum beginnen is niet niks dat doe je niet even, dat vraagt iets van je, heeft een prijs en draagt verantwoordelijkheid met zich mee. We voelen ons gesteund en gedragen door de spirituele wereld, de niet zichtbare maar voor ons wel voelbare wereld, die wij zeer dankbaar zijn voor alles wat we mee mochten maken. Maar ook wat we hebben gekregen aan steun, kracht, moed, wijsheid, vertrouwen en Liefde om door te gaan steeds weer opnieuw. En natuurlijk moesten we dat zelf doen en mee maken, maar we hebben veel steuntjes in de rug gevoeld. Kijk eens naar het mooie pand van waaruit we mogen werken en die dit centrum mogelijk maakt. We ‘’kregen’’ het niet zomaar het is ons geschonken/gegund zo voelt het voor ons! En we willen het zo graag delen! Daarom gaan we vanuit diepe dankbaarheid en devotie, in bescheiden grootheid, doen wat we hebben te doen, waarvoor we zijn ‘’geroepen’’ en samen zijn gekomen! Een Centrum/Herberg zijn voor velen die even onderdak nodig hebben, een plek om te groeien, te schuilen, tot jezelf te komen, te helen, te ontmoeten, te leren, af te leren, in stilte te kunnen zijn, het hart te openen, even de ogen te sluiten, om de Liefde te ontmoeten en om in Liefde te zijn. De Grote Universele Liefde, van waaruit wij allen zijn gekomen, waarvan wij zijn gemaakt en waar wij deel van uit maken en waar wij naar terug zullen keren. Onze droom is, om in onze relatieve kleine omgeving een stukje hemel op aarde neer te zetten, voor in een ieder die daar ook in wil zijn en/of zelf wil creëren zodat we het samen nog groter mogen maken!!

Zodat we in Vrijheid en Verbondenheid in Liefde en Vertrouwen samen kunnen gaan ongeacht onze afkomst, leeftijd, kleur, religie (of niet), opleiding, uiterlijk, geslacht… Onze zielen kennen geen verschillen, laten wij als mens die ook niet maken!! We mogen ons zeker wel van elkaar onderscheiden, daardoor kleuren we de wereld juist mooier.

Maar wel vanuit Liefde en Vertrouwen in de Vrijheid van de Verbondenheid!  Je kan en mag geloven in De Bron, God, Allah, Boeddha… . Wij geloven dat alle religies tenminste één waarlijk gemeenschappelijke deler hebben en dat is LIEFDE. Liefde van hart tot hart, een hart dat nimmer de intentie heeft om te kwetsen, te discrimineren, te domineren, te onderdrukken.  Een hart dat Liefheeft!  

Inge en Marlies.