Gedicht

“Ooit ontsprong ik uit de oorsprong. 
Ooit ging ik op reis, om ver weg te gaan van wie ik was. 
Maar ergens diep in mij ontstond de kiem van het verlangen, om dat wat ik gereisd had terug te gaan, naar ooit waar ik ontsprong. 
Naar het huis, het hart en uiteindelijk naar de trilling van de ziel. 
Mijn ziel”. 

Inge 

Zoals gepubliceerd in het boek: “Het Helende verhaal” van Joke Goudswaard en Wibe Veenbaas.

“Sherpa ontwikkelt zich ………………. door”

30 december 2016

Er is hard gewerkt sinds we in april zijn verhuisd naar ”Mars”.

Ons nieuwe pand maakt ons nog steeds heel gelukkig, vooral de keuken wordt veelvuldig gebruikt. Op de IJsselkade hadden we een keukentje van 2 bij 3, maar nu een ware keuken c.q. kantine, ons achterom eigenlijk.

Dat voelt vertrouwd en dichtbij als geboren Brabander ken ik dit gevoel, vrienden en goede bekenden komen altijd achterom, nooit door de voordeur.

Zo wordt ook bij ons de voordeur nog zelden gebruikt. Daarnaast hebben we meer vrijheid gekregen in het gebruik van ons pand omdat we het niet meer van Ad hok huren maar rechtstreeks van de eigenaar zelf.

Inge en ik hebben dit jaar een grote wens in vervulling doen gaan.We hebben samen onze eerste vrouwenweek neergezet! 

Al jaren verlangen we los van elkaar naar een pand waar ook geslapen kan worden, zodat we langdurende cursussen, workshops, trainingen kunnen geven en op deze manier de energie die we daarbij neer zetten ”vast” kunnen houden zodat er niets verloren gaat.

Ons pand nu, heeft boven weliswaar nog 15 ruimtes maar wij hebben geen sanitaire voorzieningen.Omdat het verlangen alsmaar groter werd hebben we los moeten laten dat het persé in onze eigen pand zou moeten zijn.

Dus zijn we onze blik gaan verruimen en gingen daarmee letterlijk en figuurlijk de grens over.We kwamen uit bij ”Savita” in Duitsland (Sauerland) nabij Winterberg.

In “afstemming met boven” werd ons ingegeven dat het een V.V.V. week zou gaan worden.De V’s staan voor Verbinding, Vrijheid, Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Verlangen…. Ieder dag kreeg daarmee een V. thema.

We begonnen met ’n vraag over Verlangen en Veiligheid. Wat heb je deze week nodig om je zó veilig te voelen dat je bij je verlangen kunt komen en wat is dan je verlangen?

Dit was een prachtige opening van de week.Iedere dag begonnen we de dag met een geleide meditatie gebaseerd op het V. thema van die dag, dit werkte als een rode draad door de dag heen.We sloten de dag af met een stilte meditatie en vanuit dat stille zelf werd er gedeeld wat er gedeeld wilde worden.

We hebben gezongen, gedanst, gekleid, geplakt, geknipt, gewandeld (ja ja door de sneeuw) en op de laatste volle dag hebben we met ons allen de mensen van ”Savita” een bedrijfsopstelling “cadeau” gedaan, op de dag van de verantwoordelijkheid.

Dit vanuit het gedachten goed van Seva. (Seva is je dienstbaar maken zonder eigen belang, iedere dag deden we met z’n allen 1 x Seva.) Iedereen was representant en stelde zich dienstbaar op ten behoeve van ’’Savita’’.

De laatste ochtend, de dag van Vertrek namen we met Vreugde en ’n traan afscheid van een ieder na een intense volle prachtige week.

Waarin iedereen op een liefdevolle manier gedragen werd en daarmee dicht bij zichzelf mocht uitkomen, laagjes werden op een natuurlijke manier afgepeld.Het was een mooie Vruchtbare week waarin een ieder mocht zijn die zij was, waarin aandacht en liefde voor elkaar was. ’n Week waarin de energie door iedereen hoog werd opgetild, zodat diepe lagen zich op een natuurlijke organisch manier opende.  

Vrijwel meteen ontstond bij ons maar ook bij “onze vrouwen” het verlangen om dit nog eens te herhalen.Van te voren waren er vrouwen die graag mee wilden maar deze week echter niet konden.

Zelfs vanuit de mannen die op ’’Savita’’ aanwezig waren, kwam de vraag of we dit niet ook met mannen erbij zouden willen doen?We gaan in het voorjaar (van 30 april t/m 6 mei) onze tweede V.V.V. week voor vrouwen neer zetten en misschien in het najaar voor vrouwen én mannen. Meer info Vanuit de V.V.V. week kwam bij mij het idee om “Savita”, die het financieel zwaar hebben (door hoge rentes van privaat leningen) financieel te ondersteunen door in Zutphen meditatie/heling V.V.V. avonden te organiseren.

Waarvan de opbrengstgeheel ten goede komt aan ‘’Savita’’.

Dit idee werd ook geboren door de sterke energetische verbinding die zowel Inge als ik bij ‘’Savita’’ voelen.Op deze manier “onderhouden” wij deze energetische lijn door er maandelijks voeding aan te geven. We gaan dit ‘n jaar doen. 

We starten op 8 februari om 20.00 uur. 

In januari doen we het in besloten kring met de groep vrouwen van de V.V.V. week.

We zullen iedere tweede woensdag van de maand deze ‘’Sherpa-Savita-avonden’’ gaan geven in de Pollaan.

Er is nog een vraag naar ons toe gekomen vanuit het werken met opstellingen wat we iedere laatste zaterdag van de maand doen.  

De vraag of wij en dan vooral Inge niet een Opleiding zou willen geven in Systemisch Werken  (familie) opstellingen. Inge heeft dit al vaker gedoseerd en na brainstormen met elkaar hebben we besloten om een uniek aanbod in haar soort aan te bieden!                                           

Naast het opstellen vanuit de traditie van Bert Hellinger, de grondlegger van familie opstellingen, gaan we ook werken vanuit het verlangen, geïntroduceerd Franz Ruppert.

Naast deze combinatie zullen ook paarden, helder waarnemen en het Sjamanisme hun plek gaan innemen in deze opleiding.

Het unieke is dat we dit alles met elkaar verenigen, het bestaat wel los van elkaar maar niet in één opleiding!Inge gaat tijdens de opleiding één dag paarden inzetten in samenwerking met Evelyne Schreurs. En ik zal mij inzetten om je te leren hoe je vanuit helder voelen, zien, weten, jezelf nog zuiverder als instrument kan open stellen om het systemische wetende veld binnen te gaan. Bovendien zal ik rituelen vanuit het Sjamanisme, gebruiken om de opleiding nog meer te bekrachtigen.

We merken dat het iets moois geeft om vanuit een vraag die van buitenaf komt te gaan stoeien en daarna te gaan voelen of we het ook concreet gaan neerzetten. Dit vraagt van ons om vanuit overgave met kennis van weten, op onderzoek te gaan om daar een ja of nee tegen te kunnen zeggen.

Per 1 januari stopt de sponsering van het ‘’Zussen-lokaal’’ aan het Vispoortplein in het voormalige R.O.C. gebouw.”Sherpa’’, de ‘’Zussen rond Zutphen’’ en de ‘’BZiZ’’ (Bewust Zijn in Zutphen) heeft 9 maanden dit initiatief gesponsord ten behoeven van de Zussen en BZiZ.Inge zit in al deze drie ondernemingen en na enig beraad is er besloten te stoppen omdat er niet genoeg belangstelling voor was, er werd te weinig gebruik van gemaakt om het doorgang te laten vinden.

We gaan op zoek naar nieuwe sponsor projecten en hopen die in 2017 weer te vinden en te ondersteunen.

Wij wensen een ieder een gezond liefdevol krachtig nieuw jaar toe.Waarin Vertrouwen, Mededogen, Ontmoetingen en Verlangens je het hele jaar door mogen ondersteunen!  

Inge en Marlies

Welkom 2017!