Sherpa gaat op pad

Tibetaans gedicht

Mogen alle wezens gelukkig,
tevreden en vervuld zijn.
Mogen alle wezens geheeld
en heel worden.
Mogen allen krijgen, wat zij nodig
hebben en wensen.
Mogen allen beschermd worden
tegen elk kwaad en vrij zijn van angst.
Mogen alle wezens innerlijke vrede
en welbehagen kennen.
Mogen allen ontwaken
en bevrijding vinden.
Moge er vrede zijn in deze wereld
en in het hele universum

Verandering..

Na 10 jaar ‘’Sherpa’’, ondergaat ‘’Sherpa’’ een grote verandering. De verandering begint met deze eerste nieuwsbrief waarna er hopelijk nog velen zullen volgen! 
Zo flexibel, meegaand en sturend als een ware sherpa kan zijn, afhankelijk van velen weerinvloeden, zo is ook trainingsbureau ‘’Sherpa’’ aan het meebewegen binnen de grote maatschappelijke veranderingen die er momenteel gaande zijn. Ook zij is hieraan onderhevig en dient bij te koersen, binnen vraag en aanbod waar de maatschappij, de mens, om vraagt. ‘’Sherpa’’ wil zich kunnen blijven opstellen vanuit een dienende  beweging.

Naast dat ‘’Sherpa’’ al tien jaar een trainingsbureau is en zij ook zal blijven, zal zij ook een opleidingscentrum/school gaan worden. Een unieke opleidingsschool omdat deze bijna in ’t geheel wordt ‘’doorgegeven door de andere wereld’’.Zoals iedereen ziet, weet en voelt is de wereld aan het veranderen. Arme landen zoals India en China worden nieuwe wereld economieën. Binnen de Arabische wereld vallen de dictaturen om, de onderdrukte mens verlangt en eist zijn vrijheid. De rijke westerse landen raken steeds meer verstrikt in hun eigen hebzucht en komen hierdoor terecht in instortende economieën. Banken vallen om, de gewone man/vrouw betaalt de rekening, de veroorzaker gaat er met het grote kapitaal vandoor. We eten niet meer wat we denken te eten, rundvlees bevat paarden vlees, bio blijkt vaak geen bio, scharrel kippen leven met regelmaat zonder scharrelplek. Landbouw subsidies gaan vaak naar de rijke grote boeren en niet naar de kleine boer waarvoor zij was bedoeld. Onze aarde vervuild steeds meer, mega stallen nemen toe, in beschermde natuur gebieden wordt gas en oliewinning toegestaan,  boren naar salie gas staat ter discussie, de aarde ontwricht, vervuilers worden groter, de gewone man/vrouw betaalt wederom. We lezen er iedere dag over, de zorgen nemen met de dag toe, de armoede slaat om zich heen, ons geld verliest steeds meer aan waarde, de goudkoers stort in, daar lag nog enigszins de hoop. We worden steeds ouder en eenzamer, de zorg wordt onbetaalbaar, binnen de zorg is er corruptie. Steeds meer mensen raken maatschappelijk geïsoleerd, door armoede maar ook door technische vernieuwingen van internet, social media. Eenzaamheid grijpt snel om zich heen en niet alleen bij ouderen, ook onder de jongeren is de eenzaamheid groot . De mens m.n. de westerse mens is steeds verder weggeraakt van zijn eigen oorspronkelijke pad. We leven niet meer met elkaar maar los van elkaar. Vanaf de jaren zestig zijn we van samen op de barricade terecht gekomen in een ieder voor zich cultuur.

Toch heeft dit alles een doel, een doel dat schreeuwt om verandering , daar gelooft ‘’Sherpa’’ in! De ‘’rijkdom’’ heeft ons uiteen gedreven de ‘’armoede’’ zal ons weer bij elkaar brengen! Daarin wil ‘’Sherpa’’ een ware sherpa zijn, een gids zijn met als doel de mens weer dichter bij zichzelf en bij elkaar te brengen. We gaan weer terug naar samen, naar het collectief, naar gemeenschapszin, zorg hebben voor elkaar, krachten in elkaar stimuleren en samen meer worden dan de som der delen! Daar zal de school over gaan een ‘’LEVENSSCHOOL’’, een methode waarin we vanuit vele hoeken gaan werken om meer uit onszelf te halen, verborgen en niet verborgen krachten en kwaliteiten aan te spreken die in ieder van ons aanwezig zijn, zodat we mooier, krachtiger, groter en zachter worden en met een geopend hart door het leven stappen. Methodes die we gaan gebruiken zijn naast  cognitief vooral ook spiritueel, emotioneel, creatief, collectief, ritueel, fysiek, systemisch en wat er zomaar nog voorbij kan komen. 

Wat houdt dat in een opleiding die doorgegeven wordt vanuit de andere wereld?

Sinds een klein jaar staat ‘’Sherpa’’ in contact met een medium, dit medium staat in een directe verbinding met de andere wereld, de niet zichtbare wereld. Dit medium is als zodanig nog niet naar buiten getreden omdat zij voorbestemd is zich in een directe lijn aan ‘’Sherpa’’  te koppelen. Het was een klein jaar van zoeken hoe dat moest, hoe moet de informatie die door komt vertaald worden en klopt het wel en wanneer is het de juiste tijd en wat dan precies en wie neemt  welke rol en de bijbehorende verantwoordelijkheid daar binnen op zich? Beide ‘’partijen’’ moesten een vorm en een vertaling kunnen vinden. Toen steeds meer duidelijk werd dat ‘’Sherpa’’ de ingang werd om de andere wereld binnen te laten komen kon er gewerkt worden aan de vorm.Nu is het de tijd, ‘’Sherpa’’ is toe aan verandering, na een intensief, diep, soms pijnlijk en onzeker transformatieproces is de verandering een feit geworden en daarmee komt ook de informatie via het medium naar buiten. In eerste instantie zal dat nog achter de coulissen zijn. Vanuit deze achtergrond positie geeft zij ‘’Sherpa’’ de opleiding door en dat is op zijn minst bijzonder te noemen, dat dat mag en kan. Daarvoor is dan ook grote dankbaarheid en respect op zijn plaats.

 Het zijn haar woorden die hier spreken:‘’….. ‘’Sherpa’’ dient naast trainingsbureau ook een opleidingscentrum te worden voor vrouwen. Dat wil niet zeggen dat er geen mannen zullen mogen komen maar het wil wel zeggen dat er vooral gewerkt zal gaan worden vanuit VROUWENKRACHT, die ook in mannen aanwezig is.

Waarom een opleiding in vrouwenkracht?

Deze tijd van grote verandering vraagt dat de vrouwen energie zich moet gaan bundelen om groter en sterker te worden en zich daarmee dienstbaar te maken aan de verandering op aarde. De nieuwe tijd, de aarde, MOEDER AARDE, heeft deze vrouwenkracht nodig om terug te keren naar haar oorsprong. Het is nu toch vooral het rationele, ’t kapitalisme, het dualistische, het typische mannelijke dat er heerst.  De eenzijdige mannenkracht is te ver doorgeschoten en daarmee is de maatschappij aan het ontwrichten, uiteen aan het vallen. Daardoor ontstaan er scheuren, dis balans, armoede, onvrede, onrust maar toch vooral een ieder voor zich cultuur. In deze cultuur moet verandering komen wereldwijd. Het zal moeten worden omgezet in een collectief van gemeenschapszin. Een gevoel van WE DOEN HET SAMEN, we staan er niet meer alleen voor. De ieder voor zich cultuur heeft diepe kloven geslagen tussen de mensen. Om dit te kunnen herstellen vraagt het om vrouwenenergie. Vrouwenenergie die meer zorg draagt voor de zwakkere, voor de armoede, de vervuiling. Maar ook het typisch vrouwelijke gevoel van samen is nu belangrijk, vrouwen zijn verbinders.In de arme landen en ook vroeger in de westerse landen waren en zijn het vooral toch de vrouwen die alles bij elkaar weten te houden. Omdat vrouwen ook goede regeerders zijn, een  zakelijk inzicht hebben, vooruit denken en constructieve denkers zijn ook al bekleden ze bij jullie al eeuwen lang zelden hoge invloedrijke posities. Het westen en het noorden moeten terug naar de gemeenschapszin naar samen en het zuiden en oosten moeten zorgen dat ze daar in blijven en niet terecht komen waar het westen nu in beland is, sociale armoede veroorzaakt door het  kapitalistische. En niet alleen voor de mens zelf maar vooral het leven op de planeet aarde, voor de dieren, de planten, de stenen, de wateren voor de aarde zelf. De aarde is uitgeput geraakt, is verarmd, Moeder Aarde is groot tekort gedaan en daardoor is zij verzwakt en uitgeput geraakt. Waardoor natuur rampen konden ontstaan, tsunami’s, aardbevingen, orkanen enz..Op het moment dat de vrouwenkrachten zich gaan bundelen en zorg gaan dragen voor het grote geheel en voor datgene wat in armoede is geraakt en de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen kan de energie op aarde zich gaan herstellen en daarmee gaan keren. Kunnen de verliezen omgezet worden in winsten. En dat zijn geen materiële winsten maar winsten vanuit duurzaamheid voor mens, dier, plant, aarde en kosmos.

Op dat moment zal het individualisme zich keren tot een SAMEN ZIJN WE STERK gevoel. Dit positieve gevoel zal aan kracht toenemen en zich enorm vergroten en zo kan zij meer bereiken dan ooit. De planeet Aarde met al het leven daarop aanwezig moet geheeld gaan worden door de VROUWENENERGIE, door de kwaliteit van de scheppingskracht, de vrouwenkracht.Het is niet voor niets de vrouw die het nieuwe leven de wereld in blaast. Het is niet voor niets het vrouwenlichaam dat het nieuwe leven voedt, dit natuurlijk biologische lichamelijk proces heeft een doorwerking die veel groter is dan jullie denken. Daarmee is de vrouw niet alleen een leven doorgever maar ook een ware overlever, zij heeft een soort oerinstinct. Niet dat de man geen plek heeft in dit geheel, integendeel beide zijn nodig. Maar de wereld is in dis balans terecht gekomen en dit werd toch voornamelijk veroorzaakt door de mannenenergie. De kracht van de eenzijdige mannenenergie was (en is nog) decennia lang aan de macht en is door geschoten naar machtsmisbruik en een slecht -vooruit kunnen denken-.Wie kan dat beter recht zetten dan de vrouw die van oorsprong een verzoenend karakter heeft, die empatisch en zorgend is? Maar ook een power in zich draagt die juist nú van een groot belang is. Haar scheppingskracht, haar toewijding zijn van een ongelooflijke grote kernkwaliteit, die juist nu, zo hard nodig is! En hierop kan ‘’Sherpa’’ inhaken door een opleiding te gaan starten vanuit deze oorsprong:‘’DE OER-VROUWEN-KRACHT VAN DUALITEIT NAAR EENHEID VOOR AL WAT LEEFT’’De aarde moet niet alleen terug gebracht worden naar haar essentie maar ook naar haar accentie, naar haar heiligheid, haar schoonheid. En jullie moeten terug naar het respect en naar devote dankbaarheid, dat jullie de aarde mogen gebruiken. En dit alles vanuit een geopend hart, vanuit liefde voor al wat is!De opleiding die ‘’Sherpa’’ gaat neerzetten zal breed zijn en veel terreinen bevatten. De bedoeling is dat er eerst gewerkt gaat worden middels korte periodes om te ”wennen” aan het concept, om er op deze manier bekendheid aan te geven.

De aftrap

DE AFTRAP ZAL 24 MEI ZIJN, MET DE START VAN DE EERSTE ‘’VROUWENKRACHTGROEP’’.

In 2014/2015 zal de werkelijke opleiding van start gaan. Deze zal breder zijn dan tot nu wordt aangegeven en wat jullie nu nog kunnen vermoeden. Het zal een opleiding zijn ter ondersteuning van al het leven op aarde om de mensen te helpen de overgang te maken van de derde naar de vijfde dimensie!  -21-12-2012- Iedereen wachtte op deze magische datum maar zij was slechts een dag. 21-12-2012, zij was het einde van een kalender, een tijdperk.  Maar valt wel midden in de grote transformatie periode, de omwenteling van de aarde binnen het hele zonnestelsel, de kosmos, die zo’n 7 tot 10 jaar zal duren en al volop aan de gang is. Waar het instorten van de economieën en de grote onrusten een onderdeel van is.  Overal op de hele wereld zullen grote en kleine initiatieven van enorme invloed zijn op het grotere geheel.  Zo zal ‘’Sherpa’’ als zij daar klaar voor is (2014/2015) een schakel vormen in deze periode van accentie om de mens te begeleiden op een hoger plan te komen. DE VIJFDE DIMENSIE. …..’’