Sherpa organiseert trainingen en workshops op het gebied van communicatie, persoonlijke- en teamontwikkeling. Daarnaast is Sherpa een centrum voor bewustwording. Een plek waar mensen zich op een dieper niveau met zichzelf en hun omgeving kunnen verbinden. Want naast mentale trainingen denken wij ook dat mensen zich (zeker in deze tijd) emotioneel, fysiek en spiritueel mogen ontwikkelen. In een tijd waarin alles zo aan het veranderen is, hebben we gemerkt dat er behoefte is ontstaan aan een plek waar mensen dit kunnen doen. Deze tijd vraagt van ons, mensen, dat wij uit ons individualistisch- en egoïstisch tijdperk komen.

De grote veranderingen in de wereld, biedt hierin kansen voor velen! Het lijkt erop dat dit tijdperk zich aan het keren is en wij genoodzaakt zijn, ons meer te gaan richten op: verbondenheid en gemeenschapszin om een breed collectief draagvlak te gaan creëren waarin velen een “onderkomen” vinden. Dat wij op een gemeenschappelijke manier de schouders eronder zetten, door ons samen, maar ook individueel sterker te maken.

Als we diep naar binnen durven kijken zien we waar ons verlangen ligt, waar we verantwoordelijk voor zijn, waar onze levenstaak ligt, zodat we groter kunnen worden, zonder alleen maar op onszelf gericht te zijn.

Herberg het Klooster biedt een plek aan waarin mensen even “thuis” kunnen komen, zich veilig weten en van daaruit de stap naar binnen én weer naar kunnen buiten maken. Middels meditatie, krachtgroepen, creativiteit, healing op een diep niveau, het ontwikkelen van het eigen helder weten en voelen, persoonlijk leiderschap en zo meer.

Elkaar en zichzelf bekrachtigen in de kwaliteiten die een ieder heeft, zonder concurrerend te zijn. Maar juist, elkaar het licht willen door geven, op deze manier zullen we sterker, evenwichtiger en volwassener worden. Daardoor hoeven we minder ego gericht te zijn, omdat oude pijnen verdwijnen en we vandaar uit bereid zijn de uitreiking naar de ander te maken en kunnen we ons verbinden. Want we komen immers niet meer te kort, we worden alleen maar meer en kunnen daarin op een passende manier bescheiden en dienend zijn. Dit alles is niet alleen belangrijk voor de individuele mens, maar voor de hele maatschappij.

Ook op het werk, binnen teamverband kan dit grote productieve processen opleveren, Sherpa biedt graag haar kwaliteit en ondersteuning in die processen.