Sherpa bestaat uit Sherpa trainingen en Herberg het Klooster, wij wil mensen de kans geven om zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. Sherpa creëert een plek om te ontmoeten! Om jezelf beter te leren begrijpen, patronen te doorgronden even op te laden of je leiderschap in deze wereld te nemen.

Daarnaast is Sherpa een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, een deel van de winst zal ten goede komen aan Herberg het Klooster of aan andere projecten die mensen verder helpen. Ons oogmerk is niet het maken van winst, maar het verder brengen van mensen op hun eigen pad. Wij gaan ervan uit dat ieder mens in staat is zichzelf positief te ontwikkelen, zolang er aan de eerste levensbehoeften wordt voldaan.

Wij hebben op meerdere manieren hierin ons steentje proberen bij te dragen (en zullen dat ook blijven doen) d.m.v. ondersteunen van projecten zoals bijv. in Nicaraqua (opknappen en geld doneren vrouwenhuis) en 3 x India (doneren geld, als ook aandacht te geven aan de wees- en gehandicapte kinderen), en we ondersteunen van groepen in de breedste zin.

Waarom de naam Sherpa?

Sherpa’s zijn gidsen in de Himalaya, de hoogste bergketen ter wereld, die mensen begeleiden en hun lasten dragen. Ze nemen ze mee naar de toppen, maar zorgen er ook weer voor dat ze veilig afdalen. Het zijn mensen die van oorsprong uit Tibet komen en zich in Nepal hebben gevestigd. Het zijn zeer creatieve mensen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden kunnen overleven en die voor ieder probleem een oplossing weten te vinden.

De ontwikkeling van Sherpa trainingsbureau

Inge heeft Sherpa opgericht in 2002 en zij heeft in 2014 Marlies  gevraagd om mede eigenaar te worden. Om zo beide kwaliteiten te bundelen en verantwoordelijkheden te delen. Zodat ze samen meer kunnen zijn en een groter programma kunnen aanbieden en daarmee hopelijk velen weten te bereiken.
Deze samenwerking heeft er toe geleidt dat  ’’Sherpa’’ Trainingsbureau’’ nu ook een Centrum voor bewustwording is geworden. In 2018 heb we Herberg het Klooster in Kloosterburen gekocht. Zodat we mensen en groepen langere tijd bij ons kunnen laten verblijven.

We gaan de diepte in, maar ook altijd met een knipoog, want het leven mag geleefd worden.

Wij wensen dan ook dat onderstaand Tibetaans gedicht één ieder zal bereiken.

“Mogen alle wezens gelukkig,
tevreden en vervuld zijn.
Mogen alle wezens geheeld en heel worden.
Mogen allen krijgen, wat zij nodig 
hebben en wensen.
Mogen allen beschermd worden 
tegen elk kwaad en vrij zijn van angst.
Mogen alle wezens innerlijke vrede
en welbehagen kennen.
Mogen allen ontwaken
en bevijding vinden.
Moge er vrede zijn in de wereld
en in het hele universum”.

Als Sherpa hier op de één of ander wijze iets aan kan bijdragen, 
dan is onze doelstelling geslaagd.
En hoe groter we worden,
hoe meer we hierin kunnen betekenen in zowel
de binnen als buiten wereld.