Voor wie?

Voor iedereen die bezig wil zijn met persoonlijke en/of spirituele ontwikkeling en bereid is om vanuit mededogen naar zichzelf en de ander te kijken.

Wij wensen dan ook dat onderstaand Tibetaans gedicht één ieder zal bereiken.

"Mogen alle wezens gelukkig,
tevreden en vervuld zijn.
Mogen alle wezens geheeld en heel worden.
Mogen allen krijgen, wat zij nodig 
hebben en wensen.
Mogen allen beschermd worden 
tegen elk kwaad en vrij zijn van angst.
Mogen alle wezens innerlijke vrede
en welbehagen kennen.
Mogen allen ontwaken
en bevijding vinden.
Moge er vrede zijn in de wereld
en in het hele universum".

Als Sherpa hier op de één of ander wijze iets aan kan bijdragen, 
dan is onze doelstelling geslaagd.
En hoe groter we worden,
hoe meer we hierin kunnen betekenen in zowel
binnen als buiten (land)

We heten je van harte welkom!

coachingteam