Opleiding systemisch werk/ familieopstellingen

 

Opleiding systemische werk/ Familieopstellingen (Basis)

Een 8-daags opleiding, uniek in haar soort!

Systemisch werken met familie- en symptoomopstellingen. Een andere manier van werken, opleiden, dan er veelal gegeven wordt. Waarom zijn wij uniek? Wij zijn uniek omdat er naast Inge als opsteller, ook Marlies, als helder ziener voeler, genezeres, aanwezig zal zijn én er zal (één dag) gebruik gemaakt worden van paarden!

Inge heeft brede ervaring als opsteller, maar ook veel ervaring als docent. Zij werkt en doceert vanuit een helder Innerlijk Weten. Het gebruik van dit weten werkt als een innerlijk instrument, als een helder kompas. Daarnaast zal Inge naast de kennis, én de methodes van Bert Hellinger, de oprichter van systemische werk paarden inzetten, in samenwerking met Evelyne Scheurs. Dit om nog meer zicht te krijgen op het wetende veld van het systeem. Waarom paarden inzetten?

De inzet van paarden geeft jou de mogelijkheid om op een andere manier kennis te laten maken met het veld van opstellen en waarnemen. Het paard zal óók jou persoonlijk laten zien hoe jij contact maakt met het veld en de cliënt, het paard is in staat jou helder en direct te spiegelen en daarmee verschaft zij toegang om jou in jezelf te laten kijken! Paarden zijn niet suggestief maar zéér sensitief en kunnen daardoor ‘vangen’ wat is en (nog) niet zichtbaar is en daarmee jou dát laten zien, waaraan je misschien twijfelt, door te volgen of te weigeren. De verschijnselen laten spreken (fenomenologie).

Een methode die ook gebruikt zal worden in navolging van Franz Ruppert, is het opstellen van het verlangen!

Naast de inzet van paarden zal ook Marlies als genezer en helder waarnemer mee doen in deze opleiding. Zij zal zich inzetten om jou in jouw zijnskwaliteit te zetten in de juiste afstemming/ zielsverbinding zeg maar, om nog breder het veld van het systeem te kunnen neerzetten zodat je op een nog dieper/zielen niveau het systeem kunt waarnemen (‘n ver verleden, oorlog, oude familietrauma’s) om verder te kijken dan dát wat zich concreet laat zien. En op deze manier kan er gezien worden wat nog niet zichtbaar is maar wel gevonden/gezien mag worden om het systeem in al haar volheid te erkennen en weer in balans te brengen, zodat het totale systeem op haar plaats valt, ieder haar eigen plek in kan nemen en er geen disharmonie meer ontstaat en de vraagsteller, en het systeem eromheen, hierdoor in heelheid kan komen. Ook instrumenten als trommelen, zingen, dansen, rituelen vanuit het sjamanisme kunnen worden ingezet om op dit zielenniveau ten dienste van de vraagsteller/cliënt te komen.

Wat is systemisch werken?

Vanaf onze geboorte komen we terecht in systemen, als eerste het huis van onze herkomst, onze moeder en onze vader, de familie waarin we starten met de familie van daarvoor, onze grootouders en overgrootouders, ooms tantes. We groeien op in ons systeem van herkomst met daarin al haar verbindingen én bindingen. We groeien op en ontwikkelen ons in onze systemen van onze opvoeders, de school, de verenging, de buurtclub en later gaan we werken in systemen van bijvoorbeeld organisaties. Altijd leren en ontwikkelen wij ons binnen die systemische context. Ieder systeem heeft een eigen krachtenveld, een zielenstroom die ons op een diep intern vaak onbewust niveau beïnvloed. In ons systeem van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op individueel psychologisch niveau. Problemen ontstaan vanuit een systemische context zijn vaak psychologisch niet op te lossen en dat is vaak dan ook de rede dat we als individu vast kunnen lopen en psychologische hulp niet afdoende is.  

Deze opleiding is een kennismaking met systemisch werken door middel van opstellingen. Je leert te werken met begrippen als balans tussen geven en nemen, insluiten en uitsluiten, schuld onschuld, op de verkeerde plek staan, loyaliteiten, systemische verstrikkingen, recht en destructief recht halen, wat is van mij en wat niet.

Je leert werken met een Genogram, hoe je een systeem kunt openen, het belang van een opening interview met systemische vragen en hoe de juiste interventies te plegen. 

Doel en opzet van deze opleiding:

Het behalen van het certificaat geeft aan dat je over de basis inzichten van het individuele - en groeps systemisch werk beschikt.

-Het is van groot belang dat je als cursist je eigen systeem van herkomst leert kennen en daarbinnen je eigen plek gaat innemen. Hier zal veel aandacht naar uit gaan door middel van het opstellen van elkaar en het systeem, veel oefenen met en bij elkaar. Je bent bereid je eigen thema’s in te zetten!

-Naast deelname aan de acht dagen wordt er ook van je verwacht dat je tenminste 1x aanwezig zult zijn als representant bij opstellingsdagen die bij “Sherpa” gegeven worden.

-“Vonken van Verlangen” van Wibe Veenbaas & Joke Goudsmit ( ISBN: 9080050776 2002 Phoenix Opleidingen) behoort tot de verplichte literatuur voor deze opleiding en moet zelf worden aangeschaft.                                                                                

Doelgroep:
Voor mensen die met mensen werken. Voor iedereen die meer zicht op zichzelf wil krijgen. Systemisch werk kan individueel, binnen groepen en/of bedrijfsmatig worden ingezet.

Tijd en data:
De dagen worden gehouden op de maandag en dinsdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Data 9 en 10 april, 30 april en 1 mei, 4 en 5 juni, 25 en 26 juni 2018

Locatie:
Pollaan 49, 7202 BV te Zutphen. Goed bereikbaar via openbaar vervoer, 900 meter vanaf het centraal station. Tevens is er gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.                                                               

Kosten:
950,00 euro (exclusief BTW) exclusief het boek “Vonken van Verlangen”, inclusief lunch.

Opgave en Informatie:
Via mail info@sherpa-trainingen.nl of bellen naar Inge Schultze 06-48171726.                                             

 

coachingteam